Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Malerlauget i ODENSE" af Jul. Fr. Porst, 1904

Den fulde titel er: "Malerlauget i Odense : En Oversigt over dets Tilblivelse, Virksomhed og Historie gennem to Aarhundreder : Udgivet i Anledning af Laugets 200-Aars Jubilæum den 6 februar 1904". Bogen afsluttes med: 

NÆRVÆRENDE FESTSKRIFT udgives paa Foranstaltning af Odense Malerlaugs Bestyrelse. Til Udarbejdelsen, hvortil desværre kun har været levnet mig en halv Snes Dage, er følgende Kilder benyttet: Laugets Archiver, Malerforeningens Forhandlingsprotokol, Dansk Malertidende, R. Berg: Malerlauget 1622 og Engelstoft: Odense Bys Historie.

Jul. Fr. Porst.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.