Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "BRYLLE SOGN i 1900-tallet" af Rasmus Andersen, 1999

Forfatteren oplyser om sig selv på omslaget:

Rasmus Andersen, født d. 15/3 1919 i Render i Brylle sogn. Rasmus Andersen drev landbrug på sin fødegård Render Vestergård, som en søn nu ejer og driver. Han var initiativtager til og medstifter af lokalhistorisk arkiv og forening i Brylle og var foreningens første formand fra 1978 - 1987.

Han indleder bogen med:

Forord

 

I 1977 blev der indbudt til et møde i Odense angående indsamling og sikring af kilderne til de folkelige bevægelsers historie. Indbyderne var Dansk historisk fællesforening og landsarkivar Anne Riising. Jeg fik indbydelsen til at komme til dette møde, og da jeg var den eneste der var med fra Tommerup kommune, blev jeg hurtigt klar over, at denne opgave kunne jeg ikke klare alene. Derfor var vi nogle stykker, hovedsageligt fra Brylleområdet, der samledes på Brylle skole den 11. februar 1978.

Anne Riising var til stede og opfordrede os til at danne en forening og et lokalhistorisk arkiv, hvis det var muligt i den »gamle Rytterskole«.

Der blev holdt stiftende generalforsamling d. 16. marts samme år. I starten var det nærmest Brylle sogn, der var arkivalier fra. De første var Brylle Andelsmejeri og Brunsvig forsamlingshus. De var begge blevet nedlagt nogle år i forvejen. Arkivet fik til huse i Rytterskolen, bygget i 1723, hvor der nu var bibliotek. I løbet af nogle år omspændte foreningen hele Tommerup kommune, og der var medlemmer i foreningen og repræsentanter i bestyrelsen fra hele området. Det her er alene fra Brylle sogn i 1900-tallet.

Jeg vil gerne sige tak til lokalhistorisk forenings formand og bestyrelse, som vil udgive bogen. Tak til Niels Henrik Lindegaard og Carl Schjerning for de mange gode billeder. Og tak til Erik Stærke, Tyge Schjerning og F. L. Nielsen for god medvirkning.

Jeg siger tak til dem, der har hjulpet mig med at samle og nedskrive disse oplysninger.

 

Rasmus Andersen, Render

Tak til Lokalhistorisk Arkiv for Tommerup og forfatterens efterkommere for tilladelse til at digitalisere bogen. Arkivets leder Margit Egdal har forsynet bogen med nogle små rettelser. Jeg har scannet den til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.