Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Mariested's (Sæby's) byret af 1525 og HOLSTEBRO's byret af 1552" af V. A. Secher, 1884-85

Vilhelm Adolph Secher (1851-1918) kom til verden i præstegården i Store Brøndum syd for Aaborg som søn af sognepræsten. Som 18-årig blev han student og 7 år senere cand. jur. Han kastede sig over retshistoriske emner, forsvarede i 1885 sin doktordisputats og er kendt for en meget omfattende og anerkendt forfattervirksomhed. I mange år var han tilknyttet Rigsarkivet - fra 1903-15 som Rigsarkivar.

Artiklen er i 1884-85 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.