Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Vort Sogns Historie i 100 Aar [SKODBORG og HJERM HERREDER]" af Salomon J. Frifelt, 1950

Salomon Jensen Frifelt (1889-1973) kom til verden på slægtsgården Frifelt i Ølgod sogn og kom i dåben til at hedde Salomon Jensen. Som ung var han på højskole og blev selv højskolelærer i 3 år. I en kort periode ses han som lokalredaktør på Vestkysten i Varde. I 1923 overtog han slægsgården. Han er kendt som forfatter af hjemstavnslitteratur, novellesamlinger og romaner og var 1937-64 formand for Historisk Samfund for Ribe Amt.

I 1950-58 var han med ved udgivelsen af "Vort Sogns Historie i 100 Aar". Han skrev en indledning til hvert af bindene, der beskriver mindre landbrugsejendomme i dele af Jylland. Det var ikke gratis at få sin ejendom medtaget i bogværket, så det har naturligvis begrænset omfanget.

"Vort Sogns Historie" var i en del år tilgængelig på internettet, men hjemmesiden blev ikke vedligeholdt af de involverede biblioteker.

Jeg er blevet opfordret til at scanne de originale bind og har lånt et bind fra 1950 med omtale af ejendomme i Skodborg og Hjerm herreder. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet dette bind til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.