Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SINDING SOGN" af Konrad Understrup, 1917

Konrad Understrup (1859-1947) blev født i Understrup, Ørre sogn nord for Herning som søn af en gårdejer og kom i dåben til at hedde Conrad Jensen Understrup. Som ung var han elev på flere højskoler. Senere var han nogle år i Norge, inden han som 30-årig købte et landbrug i Brændgaard, Ørre sogn. Ved siden af arbejdet med at drive landbrug skrev han artikler til Herning Folkeblad og var i en længere periode medlem af Herning sogneråd. Mest kendt er han for sit forfatterskab af en del lokalhistoriske bøger om sogne i Hammerum herred.

I 1917 udkom "Sinding Sogn". Bogen afsluttes med et indholdsregister og indledes med:

1 1915 udgav jeg „Ørre Sogn“ i 500 Eksemplarer. Bogen fik en udmærket Modtagelse og er forlængst udsolgt paa de faa Eksemplarer nær, som jeg selv har.

Mit Hjem, Understrup i Ørre, laa ind til Sinding Skel, saa jeg har altid været lige saa godt kendt i Sinding som i Ørre. Og naar jeg havde Lyst at fortsætte med den stedlige Historie, hvad var da naturligere, end at jeg tog fat paa Sinding.

Saadan i et Aar eller to — mens man gør sine Studier — at eje et helt Sogn. Ja derved føler man sig som en rig Mand. Jeg vil gerne her sige en hjertelig Tak til de mange Hjem i Sinding, der har vist mig Venlighed og givet gode Oplysninger. Denne Tak gælder ogsaa de mange Sindingboere i og udenfor Sognet, som har givet Bidrag i Penge, saa Bogen kunde udkomme.

Uden for Sognet har den bekendte Historiker Storgaard Pedersen i He givet mig gode Oplysninger, særlig til Sindinggaards ældste Historie. Og endelig maa jeg nævne Museumsforstander H. P. Hansen, som hver Gang, jeg har truffet ham, snart al Tid har haft et eller andet at meddele mig om Sinding.

               Brændgaard ved Herning, 1. December 1917.

                                                                  K o n r a d    U n d e r s t r u p.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.