Titlen er en del af: "De danske Byerhverv i Tekst og Billeder", der udkom i årene 1904-10. Bogværket omfatter 6 bind, heraf 3 om København. Bind I består af "Byens og Næringslivets Udvikling gennem Tiderne" ved museumsinspektør ved Rosenborg Slot Henrik Carl Bering Liisberg (1854-1929). Bind II og III består af "Nutidens Næringsliv" ved sekretær ved Grosserersocietetets komité Julius Vilhelm Schovelin (1860-1933). Sekretær i fællesrepræsentationen for industri og håndværk Johan Frederik Julius Wulff (1852-1924) og Henrik Carl Bering Liisberg (1854-1929) skrev nogle få virksomhedsbeskrivelser.

Jeg har scannet de 3 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I "Byens og Næringslivets Udvikling gennem Tiderne"

Bind II "Nutidens Næringsliv"

Kreditfireningen af Grundejere i de danske Østifter
Den Danske Landmandsbank, Hypotek- og Vekselbank
Aktieselskabet Privatbanken i Kjøbenhavn
Det gjensidige Forsikringsselskab "Danmark"
Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn
Kjøbenhavns Handelsbank
Det kgl. octroyerede Sø-Assurance-Compagni
"De private Assurandeurer"
Den kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening
Fjerde Søforsikrings-Selskab (Limiteret)
"Danske Lloyd" - Sø- & Transportforsikrings-Aktieselskab
Dansk Arbejderbank
Kjøbenhavns private Laanebank
Kreditforeningen af Grundejere i Kjøbenhavn og Omegn
Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897
Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1898
Kjøbenhavns Grundejerbank
Aktieselskabet Detailhandlerbanken
Livsforsikringsselskabet »Dan« Aktieselskab
Aktieselskabet Laanekassen i Kjøbenhavn
Aktieselskabet Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank
Skjold - Dansk Forsikring mod Ulykkestilfælde
"Tryg" Livsforsikringsanstalt A/S
Det kgl. octr. alm. Brandassurance-Compagni for Varer og Effecter
Nye danske Brandforsikrings-Selskab
Genforsikrings-Aktieselskabet "Skandinavia" - A. N. Grøn & W. Witzke
Det store nordiske Telegraf-Selskab
"Det forenede Dampskibs-Selskab" (D. F. D. S.)
Heckscher & Søn - De Fisker'ske Rederier
C. K. Hansen - Skibsrederi og Dampskibs-Agentur m. m.
Dampskibs-Selskabet "Norden" - Peter Brown, Skibsreder
Aktieselskabet Em. Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise
Skibsmæglerfirmaet Holm & Wonsild
I. Krüger - Ingeniør-Forretning
Det østasiatiske Kompagni
"Det danske Kulkompagni" - Fortsættelse af J. P. Suhr & Søns Kulforretning
C. H. Mønster & Søn
Det danske Petroleums-Aktieselskab
Carl Nordstrand
Axel Prior Aktieselskab
Grosserer-Firmaet Becket & Meyer
L. E. Bruun - Grossererfirma
Wilh. Colding & Co. - Groshandel med Korn og Foderstoffer
Chr. C. Rahr & Co.
Fritsche & Co. - Engros-Forretning m. m.
Jørgen Jensens Eftf. - Hørkram- og Markfrøhandel en Gros
Fhn. Jørgen Jensens Eftf.s & N. F. Muncks Jærnforretninger - P. G. Munck
Otto Mønsted
W. Bähncke & Co. - Assurance-Forretning, Senneps & Eddike-Fabrik
Ferd. Andersen & Co.
Brødrene Dahl - Engros-Forretning i Jernrør, Belysnings- og Sanitets-Artikler
Handelsfirmaet Flindt, Drost & Co.
Nordisk Kaffe-Kompagni
Kgl. Hof-Vinhandler Waagepetersens Efterfølgere
N. A. Schjørring
Sophus Berendsen A/S
Nienstædt & Co.
Edelstein, Olsen & Co. - Grosserer- og Fabrikant-Firma
Det sibirske Kompagni

 

Bind III "Nutidens Næringsliv"

Holger Petersen - Engros-Forretning og Fabriker
I. H. Rubens Fabriker
Aktieselskabet J. Moresco - Damekonfektion en Gros
J. C. Modeweg & Søn Aktieselskab - Brede Fabriker
Aktieselskabet Henriques & Løvengreens Trikotagefabriker
S. Børgesen & Co,
Københavns Mekaniske Net- og Garnfabrik, N. P. Utzon
H. Haastrup & C. Andersen - Paraply- og Parasolfabrik
Chr. Møller Andersen & Co. - Trikotage-Forretning
De danske Spritfabrikker
Aktieselskabet Kastrup Glasværk
N. L. Dehns Dampvaskeri
Aktieselskabet Smith, Mygind & Hüttemeier
Aktieselskabet Nielsen & Winthers Værktøjsmaskinfabrik
Recks Opvarmningskompagni Aktieselskab
Johnsen & Jespersen (Dampskibsselskabet »Steam«) Aktieselskab
Svendsen & Christensen (Dampskibsselskaberne "Cimbria, "Vendila" m. fl.)
L. H. Carl - Dampskibsselskaberne »Skjold«, »Carl« og »Gorm«
A. N. Hansen & Co.
J. L. Binder & Co. - Uldvare- og Tæppefabrik
Carl Holten - Herrekonfektion
O. V. Müller & Co.'s Dampvæveri
Brødrene Cloëttas Chokolade-Fabrik
De danske Conservesfabriker
A. Søeborgs Fabriker
Ludvigsen & Hermanns Jernstøberi
Herm. N. Petersen & Søns Pianofortefabrik
W. E. Jensen & Søn, Kobbersmedie
J. R. Lund - Pariseretablisement
Den Kgl. Porcelainsfabrik og Aluminia
A. C. Bangs Pelsvaremagasin
J. Børre & Co.s Efterfølger
J. Fisker & Co.
Cornelius Knudsen
Otto & Raben
Brødrene Dragsted - Hofjuvelerere og Hofguldsmede
J. Larsen & Søns Pianofortefabrik
Ingeniør-Firmaet F. L. Smidth & Co.
Glud & Marstrands Fabriker
"Kjøbenhavns Mælkeforsyning"
Aktieselskabet De danske Dampmøller
Aktieselskabet De danske Cichoriefabriker - C. F. Rich & Sønner
A. Fonnesbech
Emil Felumbs Pianofortefabrik
Porcelainsfabriken Bing & Grøndahl
Chr. L. Simonsens Efterfølgere - Herreekviperingshandel og Skræderforretning - »Prince of Wales«
Th. Celinders Overstykkemagasin
P. Trolle
Bernhard Hertz
A. M. Hirschsprung & Sønner
Alex. Rasmussen - Cigarfabrik
Severin & Andr. Jensen
N. Larsens Vognfabriker Aktieselskab
Bang & Tegner
Frederiksholms Tegl- og Kalkværker
Kryolith-Mine- og Handels-Selskabet