Den fulde titel er: "Borup og Enghøj Sogne : fra stenalder til nutid Lokalhistorie fra landbyerne Borup - Helsted - Bjergby - Kondrup".

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.