Gordon Norrie (1855-1941) kom til verden i Helsingør som søn af en skibsklarerer. Som 18-årig blev han student fra Sorø, og 7 år senere tog han medicinsk embedseksamen. Han blev tilknyttet Garnisons Sygehus og var senere læge ved Københavns Væbning. I 1891 blev han udnævnt til korpslæge i hæren, hvor han i 1911 avancerede til stabslæge og chef for Garnisons Sygehus. Han specialisererede sig i øjensygdomme og blev anerkendt for nye behandlingsformer. Samtidig var han en meget flittig forfatter og fik udgivet flere anerkendte værker om medicinhistorie. 

I 1940 fik han udgivet: "Sorø akademis læger", som han indleder med:

FORORD

 

I de store værker om Sorø, som er udkommet i de senere aar, omtales lægerne naturligvis kun sporadisk, hvorfor jeg længe har tænkt paa at give en lidt udførligere oversigt over lægernes virksomhed ved Sorø akademi i ældre tider. Jeg vil fortælle, hvad jeg ved om de enkelte lægers liv navnlig før og under deres ophold i Sorø. Det ligger nær, at det er en gammel Soraner, som yder dette bidrag til sin gamle skoles historie.

For al den støtte, som Carlsbergfondet har ydet mig til mine studier og til udgivelsen af mine bøger, bringer jeg min hjerteligste tak — uden denne hjælp havde ingen af disse bøger set lyset!

Jeg bringer ogsaa min bedste tak til min gamle ven, Soraneren kontorchef H. G. Olrik, fordi jeg har faaet lov til at øse af hans uudtømmelige væld af soranske biografiske noter.

   

    København december 1939.

                                                                                                           Gordon Norrie.

Ifølge indholdsfortegnelsen:

Almindelige lægeforhold i Danmark
I. Anders Christensen
II. Johan Lauremberg
III. Joachim Burser
IV. Georg Kruck
V. Justus Cortnumius
VI. Kirurger: Gutfeld, Radiche, Morville, Jens Christensen, Prætorius — Sygepleje
VII. Laurids Foss
VIII. Kirurger: Lindorph, Clemen Nielsen, Brauer, Gerhardt, (Schwensen), Stephen Mørck
IX. Provincialmedici: Johannes Elias Müller, Tobias Wirth, — Sneedorffs 22. brev
X. Johan Theodor Holm (Holmskiold)
XI. Rudolph Buchhave
XII. Jens Bang
XIII. Knud Nicolai Carstensen, Søren Wendelboe
XIV. Andreas Black, Frederik Rasmus Wilster, Carl Adolph Gjellerup, Frederik Christian Dalmark
XV. Sygepleje
Kilder
Navneregister

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.