Immanuel Barfod (1820-1896) kom til verden i Lyngby på Djursland som søn af sognepræsten. Han blev student fra Vordingborg som 18-årig og 5 år senere cand. theol. Efter nogle år som huslærer og skolelærer blev han præst i først Oversø og senere Sørup ved Flensborg, men blev i 1864 afsat af preusserne. Herefter blev han kaldet til præstegerninger på Lolland, hvor han også fra 1884 var provst. Ved siden af præstegerningen var han en flittig personalhistoriker, der fik optaget mange artikler og udgivet mange bøger.

Hans hovedværk er det meget anerkendte "Den falsterske Gejstligheds Personal-Historie", der udkom i 2 bind i 1849 og 1854. Han supplerer det omfattende persongalleri med mange biografiske oplysninger og flere slægtstavler. Jeg har scannet de 2 bind, der er trykt med gotisk skrift, til delvis søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind (Sønder-Herred) incl. stamtavler over Familien Biering, Familien Dannefer og Familien Koch.

Andet Bind (Nørre-Herred) incl. stamtavler over Familien Engberg og Familien Sidenius.