Peter Salomon Lindegaard (1832-1916) kom til verden på Ravndrupgaard (Eskelund) i Gislev sogn på Midtfyn som søn af proprietæren. I 1875 arvede han Lykkeholm Slot. I perioden 1863-94 ses han som sognerådsformand i Gislev-Ellested. 

I 1909 fik han udgivet et lille skrift om sin fødegård: "Historiske Meddelelser over Eskelund". Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.