Hans Marius Pedersen Hansen (1875-1950) kom til verden i Harndrup på Fyn. Han havde flere lærerstillinger, inden han i 1903 blev enelærer ved Bredballe gl. skole og senere førstelærer ved Bredballe Centralskole. Han var et udpræget foreningsmenneske og meget engagegeret i lokale forhold. I 1905 var han medstifter af Vejle Amts Historiske Samfund og gennem flere år dets formand.

I 1949 fik han udgivet "Hornstrup Sogn", der er en gedigen sognebeskrivelse på 502 sider, der grundigt beskriver sognets historie, dets ejendomme og befolkning. Han indleder med:

FORORD

 

Igennem mange Aar har jeg syslet med vort Sogns Historie, og meget blev nednoteret. Ved min Afgang fra Skolen blev jeg af interesserede Mænd og Kvinder opfordret til at samle mine Sognenotater i en Sognebog,

Da vort nuværende Sogneraad nærede de samme Ønsker og gav mig et Pengebeløb til Støtte for Arkivbesøg og til Bogens Billeder, blev jeg i Stand til at afslutte mit Samlerarbejde og skrive denne Bog, som nu udgives af Hornstrup Kommune,

Jeg bringer Sogneraadet min hjertelige Tak for den økonomiske Hjælp under mit Arbejde med Bogen og for den velvillige Bevilling, der nu gør det muligt, at Sognebogen kan udsendes.

Jeg takker de mange Beboere, der — igennem Tiderne — har fortalt mig Enkeltheder til Bogen, og blandt disse maa jeg nævne Gaardejer Martin Jensen, Tinggaarden, i Kirkeby, og Gaardejer Niels Hansen, Bakkegaarden, i Bredballe.

 

            Vibo v. Bredballe Strand, i Julen 1948.

 

                                                                                              MARIUS HANSEN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downlodes via dette link.