Den fulde titel er: "Kong Christian den Tredies Begravelse den 13. Februar 1559 i St. Knuds Kirke i Odense og den 28. Juni 1578 i Roskilde Domkirke".

Artiklen er i 1915 optaget i ”Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt (med Gamle Roskilde Amt)”. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.