Den fulde titel er: "Stadsingeniørembedet i Odense 1868-1918 : Den tekniske Administrations Udvikling i 50 Aar".

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.