Julius Vilhelm Schovelin (1860-1933) kom til verden på Frederiksberg som søn af en maler. Som 17-årig blev han student fra Borgerdydskolen og 5 år senere cand. polit. Fra 1888-1910 var han sekretær i Grosserersocietetets komité og i en periode medlem af folketinget/landstinget. Samtidig var han forfatter til en del værker om økonomisk historie og jubilæumsskrifter for betydende danske virksomheder. 

I 1921 skrev han Fyens Disconto Kasses 75-års jubilæumsskrift. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.