John Madsen Møller (1847-1917) blev født på en gård i Vorbasse, men udførte det meste af sin gerning på Fyn, som kapellan i Verninge 1878-1880, dernæst som sognepræst i Brylle 1880-1892 og afsluttende som sognepræst i Kærum 1892-1911. Han var en meget aktiv lokalhistoriker og fik udgivet flere bøger og artikler.

I 1916 udkom "Historiske Oplysninger om Verninge Sogn". Selvom han kun var kort tid i Verninge sogn, er det hans mest omfattende sognebog. Han skriver i forordet:

Dette Skrift, som tilegnes

                      VERNINGE MENIGHED,

er ikke en Beskrivelse af Verninge Sogns nuværende Tilstand, men indeholder især Oplysninger fra Ældre Tid.

Med Glæde har jeg samlet disse Oplysninger om det Sogn, hvor jeg havde min første Præstegjerning og fra alle Sider mødte en Velvillie, som jeg endnu mindes med Tak. Det er mit Haab, at jeg nu ogsaa skal faa den Glæde, at mit Skrift maa finde en god Modtagelse og blive læst med Interesse.

                                                                          John M. Møller

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.