Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Hekseprocesser fra Midtjylland (VIBORG-SKIVE Egnen)" af Villads Christensen, 1908-10

Christian Villads Christensen (1864-1922) var født i Nørbæk sogn, Viborg amt som søn af en skolelærer og kirkesanger. Efter embedseksamen blev han assistent i Rigsarkivet, der senere førte ham til stillingen som arkivar ved Københavns rådstuearkiv. Han skrev doktordisputats om "Baareprøven" og er kendt for en omfattende historisk produktion. Fra 1896-1911 var han redaktør for "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi".

Artiklen er i 1908-10 optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.