Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "VIBORG AMTS Degne- og Skolehistorie" af Ejnar Poulsen, 1957

Ejnar Poulsen (1891-1968) kom til verden i Hem skole som søn af skolelæreren. Fra 1921-1958 ses han som skolelærer ved Løvskal skole. Han fik udgivet flere bøger om degne- og skoleforhold. Hovedværket er vel "Viborg Amts Degne- og Skolehistorie", der udkom i 1957. Han omtaler sig selv på side 557 og indleder bogen med:

Denne bog bringer biografier af degne, skoleholdere, lærere og lærerinder fra så langt tilbage, kilderne vil give svar og op til 1957, tillige meddeles skolernes historie i korte træk. Værker af lignende art findes for enkelte dele af landet, men kun om degne og skoleholdere til 1814. I min bog „Hardsyssels Degnehistorie“, der udkom 1931—34, og i dette skrift er beskrivelsen fortsat efter 1814 og giver derved tillige et helhedsbillede af skolens udvikling og dens arbejdere til i dag, da den danske folkeskole undergår store forandringer.

Muligheden for værkets udgivelse skyldes navnlig amtsskolekonsulent B. Villumsens store arbejde for sagen, mine kolleger her i amtet og de til udgivelsen bevilgede pengemidler.

Til korrekturlæsningen har jeg haft hjælp af følgende kolleger: Kr. Andersen, Borup; Aage Holm, Lee; L. Schaarup, Viborg; E. Munch, Tindbæk; Fiil Pedersen, Vorning; E. Broch, Bjerringbro; B. Laugesen, Stevnstrup, og ikke mindst af min egen hustru. Stor hjælp er ydet mig fra de forskellige arkiver, navnlig af landsarkivets og centralbibliotekets personale i Viborg, de fleste kolleger i Viborg amt, mange præster og forskellige personer spredt over hele landet, som det bliver for vidtløftigt at navngive; men jeg må særlig nævne afdøde lektor Sixhøi, Viborg, og „A. S.“, som har ydet mig urimelig stor hjælp.

For al hjælp og støtte bringer jeg min bedste tak. Det er mit håb, at dette arbejde, trods sine mangler og mulige fejl, kan være til glæde og nytte for andre, der interesserer sig for personalhistorie og for vor folkeskole.

 

                  Løvskal skole, den 1. juni 1957.                                                      Ejnar Poulsen.

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.