Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "PRÆSTØ AMT og Søetatens Befalingsmænd i det 16. og 17. Aarhundrede" af H. D. Lind, 1913

Den fulde titel er: "Præstø Amt og Søetatens Befalingsmænd i det 16. og 17. Aarhundrede. En personalhistorisk Oversigt" ved H. D. Lind, Sognepræst i Skelby.

Artiklen er i 1913 optaget i "Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt". Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 3-15.