Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "HOLBEKS AMT, topographisk beskrevet" af J. H. Larsen, 1832-42

Jens Henrik Larsen (1773-1852) kom til verden i Nykøbing S. som søn af en købmand. Som 19-årig blev han student fra Roskilde og studerede herefter medicin og naturvidenskab, men endte med at koncentrere sig om teologien og tog attestats som 23-årig. Efter flere kapellan- og præstembeder var han fra 1821-1849 sognepræst for Holbæk og Merløse menigheder. Han anses for en af tidens lærdeste præster, en mand med mange interesser. 1805 blev han dr.phil. og 1821 dr.teol. Han elskede at skrive og offentliggjorde i dagblade og tidsskrifter en mængde afhandlinger og indlæg om meget forskellige emner, især teologiske, topografiske og landøkonomiske. I 1832-42 udkom hans værk om Holbæk amt i 2 bind. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet de 2 bind. Jeg har efterbehandlet dem til pæne og søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind

Andet Bind