Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Landsbyregistrering i FYNS AMT", 1983

I 1983 udgav Fyns Amt en rapport om landsbyerne på Fyn. Under ledelse af historikerne, museumsinspektør Ellen Warring, museumsdirektør doktor phil. Erland Porsmose og centerleder, lektor Per Grau Møller blev der udarbejdet en registrering og kulturhistorisk vurdering af alle landsbyer på Fyn. En gruppe af historiestuderende indsamlede og bearbejdede kort og skriftlige kilder, der skulle danne grundlag for udpegning af bevaringsværdige landsbyer i regionen.

For hver landsby er dels den historiske udvikling, dels de eksisterende forhold registreret.

Fra Syddansk Universitets hjemmeside kan rapporterne for de enkelte kommuner downloades via dette link.