Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Degne og skoleh. samt kateketer, klokkere og organ. i Fyns st. indt. 1814" af K. Bang Mikkelsen, 1977

K. Bang Mikkelsens bog: Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814" kan downloades som søgbar PDF-fil fra Historisk Samfund for Fyns hjemmeside via dette link.

Bogen indledes med disse forord:

Kustode K. Bang Mikkelsen har gennem næsten 4o års tjeneste ved Landsarkivet for Fyn samlet oplysninger om degne og lærere i Fyns stift. Hidtil har kun landsarkivets læsesalsgæster kunnet benytte dem, men i anledning af kustode Bang Mikkelsens afgang har vi ønsket at offentliggøre hans samling , for at flere kan få glæde af dette omfangsrige materiale, som er af stor værdi for både skole- og personalhistorie.

Der er adskillige huller i rækkerne, og oplysningerne om de enkelte personer er naturligvis heller ikke fuldstændige. Landsarkivet vil sætte stor pris på at få til sendt supplerende oplysninger, så at der ad åre kan udsendes en ny og mere fuldstændig udgave af dette værk.

Landsarkivet for Fyn, Odense. Maj 1977

Birgitte Dedenroth-Schou             Lotte Jansen

Anne Riising             Poul Thestrup