Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Studier i fynske vider og vedtægter 1500-1800" af Hans Henrik Jacobsen, 1977

Hans Henrik Jacobsens bog kan downloades som søgbar PDF-fil fra Historisk Samfund for Fyns hjemmeside via dette link.

Forfatteren indleder med disse forord:

Landsbyerne har i 1500-, 1600- og 1700-tallet normalt haft egne love, kaldet "vider og vedtægter". Der er fra Fyn med omliggende øer bevaret love fra 35 byer, og de er trykt i "Danske Vider og Vedtægter", bd. 1-5.

I det følgende bringes en oversigt over form og indhold af disse vedtægter, suppleret med en række hidtil utrykte love, der er fremdraget på Landsarkivet. Disse er 1976-77 transkriberet af landsarkivar, dr.phil. Anne Riising, der med velvilje har gennemlæst mit manuskript og bidraget med værdifulde oplysninger. Det tillæg, der bringes si. 53-105, er således at betragte som et supplement til "Danske Vider og Vedtægter".

Der er for de enkelte områder anført et ret stort eksempelmateriale, idet det dog må bemærkes, at det ikke i alle tilfælde er udtømrnende. De trykte love anføres i samme rækkefølge som i "Danske Vider og Vedtægter". Såfremt der foreligger flere love fra samme landsby, betegnes de med A, B etc. (eksempelvis Kærby A og Kærby B, bylove fra henholdsvis 1629 og 1704). Tilføjelser til de enkelte love betragtes ikke som selvstændige love, men betegnes som tillæg med tilføjet årstal. Samtlige bylove bestar af en række nummererede paragraffer; nogle er inddelt i afsnit, dækkende bestemte området af det, der har været lovgivet for. Afsnit angives i det følgende med romertal, de enkelte paragraffer med arabiske tal (eksempelvis Herrested A 75; Herrested B VII 10). - Den oprindelige retskrivning er bevaret.

Såfremt der findes yderligere utrykte vider og vedtægter for fynske landsbyer fra perioden 1500-1800, vil jeg være taknemmelig for at blive gjort opmærksom derpå.

Næsby, juli 1977                                                                                              Hans Henrik Jacobsen