Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Minder om gamle Hjem og Slægter i ODS HERRED" af Lars Andersen, 1929-38

I. Bind  Indhold: Gaardmand Jens Nielsen i Faarevejle og hans Slægt. -- Slægten fra Gyldenholm. -- Husmand Ole Jensen i Asnæs og hans Slægt. -- Gaardmand Jørgen Olsen i Aastofte og hans Slægt. -- Lærer Rasmus Pedersen i Jyderup og hans Slægt.

II. Bind  Indhold: Slægten Ritz. -- Even Willumsen og hans Slægt i Faarevejle Sogn. -- Mads Nielsen Støber i Høve og hans Slægt. -- Mads Christensen i Stubberup og hans Slægt. -- Gaardmand Niels Pedersen i Aastofte og hans Slægt. -- Niels Andersen i Veddinge og hans Slægt.

III. Bind  Indhold: Slægten Kynemundt. -- Mads Eriksen i Hørve og hans Slægt. -- Gaardmand Rasmus Olsen i Højby og hans Slægt. -- Gaardmand Peder Poulsen i Høve og hans Slægt. -- Søren Pedersen i Faarevejle og hans Slægt. -- Gaardmand Hans Johansen i Høve og hans Slægt. -- Gaardmand Peder Sørensen i Sneglerup og hans Slægt.

IV. Bind  Indhold: Tingskriver Niels Madsen i Høve og hans Slægt. -- Skoleholder Gregers Nielsen Ambech og hans Slægt. -- Slægten Hørboe. -- Gaardmand Johan Andersen i Klint og hans Slægt. -- Jens Børgesen i Høve og hans Slægt. -- Fra Egebjerggaarden. -- Gaardmand Laurids Olsen i Tolsager og hans Slægt. -- Husmand Christen Andersen i Hønsinge og hans Slægt. -- Husmand Lars Madsen i Høve og hans Slægt.

V. Bind  Indhold: Forord -- Rasmus Larsen og hans Børn (Minder fra Borrevangsgaarden) -- To Gaarde i Høve og dens Beboere -- Husmand og Væver Niels Villumsen og hans Slægt -- Brydegaarden i Siddinge -- Husmand Lars Jørgensen i Grevinge og hans Slægt -- Nogle Erindringer.