Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "En Antiqvarisk og Statistisk Topographie over EGITZLEFMAGLE SOGN m.m." af S. M. Beyer, 1820

Seyer Mahling Beyer (1741-1840) kom til verden i præstegården i Glumsø i Midtsjælland som søn af sognepræsten. Han fulgte i faderens fodspor og var fra 1768-1788 sognepræst for Bringstrup og Sigersted menigheder. Herefter var han præst i Eggerslevmagle indtil sit 94. år.

I 1791 skrev han sin første topografi: "En geographisk-historisk og oeconomisk, physisk-antiqvarisk Beskrivelse over Bringstrup og Sigersted Sogne ved Ringsted, med en tragisk Fortælning over disse Sognes første Beboere og Folkeslægt, i Henseende til deres Liv, Skiebne og sørgelige Tildragelser".

I 1820 (som 79-årig) fik han udgivet "En Antiqvarisk og Statistisk Topographie over Egitzlefmagle Sogn og Vester-Flakkeberg Herreds Pastorater med toe gamle store Herregaarde Borrebye og Basnæs i Sielland". Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen, der er trykt med gotisk skrift. Der er mulighed for at downloade en søgbar s/h PDF-fil via dette link eller en ikke søgbar farve PDF-fil via dette link.