Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bidrag til EGESLEVMAGLE SOGN's Historie" af Th J. Spange, 1918

Theodor Johan Spange (1843-1919) kom til verden i Gimlige (der er næste-nabosogn til Eggeslevmagle) som søn af en lærer og kirkesanger og kom i dåben til at hedde Theodor Johan Petersen. Han gik i faderens fodspor og blev skolelærer.

I 1918 fik han udgivet "Bidrag til Egeslevmagle Sogns Historie", som han indleder med disse forord:

Sig nærmer Tiden, da jeg maa væk!

jeg hører Vinterens Stemme;

thi ogsaa jeg er kun her paa Træk

og haver andet Steds hjemme.

 

Jeg vidste længe, jeg skal herfra,

det Hjertet ikke betynger,

og derfor lige glad nu og da

paa Gennemrejsen jeg synger. —

 

— Saaledes synger St. St. Blicher, og jeg med ham, efter at have været Lærer i 50 Aar, hvoraf de 40 i Egeslevmagle. Mange gode Minder har jeg fra den Tid; mange, der er Fælleseje med Sognets Beboere, og som det maaske vil kunne glæde en og anden at have i Samling, naar ogsaa for dem Tiden nærmer sig, da de skal herfra.

„Slægt efter Slægt synker hen paa Nornens Bud“, og hver Slægt, der svinder, efterlader noget af sit Eje til den følgende — Minderne, der bølger gennem Slægterne og binder dem sammen.

Hvert Land, hvert Sogn, hvert Hjem har sine Minder, sin Historie, der saavidt muligt bør bevares og blive Baand mellem de enkelte.

Naar vi ser ud over Landet, er alt, hvad vi ser, Minder: Kirker, Boliger, Skove og de dyrkede Agre. Alt bærer Spor af Fædrenes Færd — fra Oldtid, Arildstid og Nutid. Men meget gaar til Spilde, og for at redde en Del af det, der er værd at bevare som Mærker i Egeslevmagle Sogn, har jeg samlet i Hob, hvad jeg kunde finde. For mig har det i stille Timer været en Glæde at samle; mit Ønske er, at det maa kunne glæde andre.

                                                                                     Th. J. Spange.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.