Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Meddelelser om HYLLESTED SOGN" af A. Jacobsen, 1910

Adolph Jacobsen kom til verden i 1822 i Fuglsbølle på Langeland som søn af en kirkesanger og skolelærer. Han gik i faderens fodspor og ses som  lærer i Hyllested fra 1844 til 1894. Som 88-årig fik udgivet "Meddelelser om Hyllested Sogn", hvor han benævner sig selv som kammerråd og indleder med dette forord:

Materialet til disse Meddelelser er især hentet fra Gehejme- og Rentekammerarkiverne i København, fra Godsarkiverne paa Holsteinborg og Gjerdrup, fra Arkivet paa Rude Thing og fra gamle og nye Embedsbøger ved Præste- og Skoleembedet her samt endelig fra agrarhistoriske Studier af Kammerraad Christensen, Hørsholm. 

Jeg har scannet bogen, der er trykt med gotisk skrift, til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downoades via dette link.