Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "NESTVED KJØBSTAD i Middelalderen" af A. Listov, 1872

Artiklen er i 1872 optaget i "Indbydelsesskrift til de offentlige Afgangs- og Aarsprøver i Herlufsholm lærde Skole i Juli 1872". Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af bogens side 3-35.