Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Præsterækken i STOREHEDINGE SOGN" af Johannes Volf, 1913

Den fulde titel er: "Præsterækken i Storehedinge Sogn. Personalhistoriske Skildringer og Optegnelser" ved Johannes Volf, Cand. theol.

Artiklen er i 1913 optaget i "Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt". Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 17-48.