Den fulde titel er: "Fundatser og Bestemmelser vedrørende Vemmetofte adelige Frøken-Kloster og dets Godser samt Meddelelser om samme Klosters oeconomiske Udvikling og Stilling fra dets Stiftelse 1735 til Udgangen af Aaret 1890".

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.