Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Efterretninger om Borger- eller Kjøbmandslaget i NYKØBING p. F." af Viggo Holm. 1883

Viggo Hansenius Holm (1846-1927) kom til verden i Allinge på Bornholm som søn af en købmand. I 1865 dimitteredes han fra Lyngby Seminarium, og fra 1875-1911 ses han som kommunelærer i Nykøbing F. Her dyrkede han sin store interesse for lokalhistorie og udarbejdede mange uddrag af bl.a. skifte-, rådstue- og tingprotokoller. 

I 1883 fik han udgivet: "Efterretninger om Borger- eller Kjøbmandslaget i Nykøbing p. F. : Lokalhistorisk Skizze fra det 17de og 18de Aarhundrede" med følgende indhold:

Lagsartikler

Lagets bærende og ikke-bærende Medlemmer

Lagets Embeds- og Bestillingsmænd:
a. Oldermanden
b. Bisidderne
c. De, som skulde tilsige Laget

Selskabelige Sammenkomster

Indskrivning i Lagsbogen

Regnskabsvæsen og Inventarium:
a. Regnskaber
b. Inventarium

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.