Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Historiefortælling fra VÆGGERLØSE SOGN 1687-1730" af Kirsten Sanders

Bogen indledes med:

Sognepræst Oluf Lundt har igennem sit virke som præst i Væggerløse i 48 år omhyggeligt opfyldt sin præstegerning, hvilket kan følges gennem kirkebogens optegnelser, side for side.

Han har også fulgt med i dagligdagen i sit sogn - og i landet i øvrigt, og dette afspejler sig i levende beskrivelser af det, der skete omkring ham. Kirkebogen er altså ikke blot blevet brugt til registrering af de kirkelige begivenheder, dåb, vielser og begravelser, såvel som de åbenbare skriftemål, men i høj grad også til at skildre de små og store begivenheder, tilværelsen bragte til hans sogn og til Danmark.

Det er mit indtryk ud fra indholdet i historierne, at Lundt har haft et særdeles godt kendskab til lovgivningen, såvel Danske Lov som de hertil knyttede forordninger, og hvor det er relevant gengiver jeg i forbindelse med de enkelte historier de lovbestemmelser, som knytter sig dertil.

Beskrivelserne giver et fantastisk indblik i dagligdagen omkring år 1700 med glæder og sorger, domfældelser, heksebrændinger, krige og administrative handlinger, som det ellers kan være vanskeligt at få en mere eksakt viden om.

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan bogen downloades som søgbar PDF-fil via dette link.