Julius Paludan (1843-1926) kom til verden i Allinge på Bornholm som søn af en by- og herredsfuldmægtig. Han tog teologisk embedseksamen, men hans store interesse var sprog og literatur. I 1878 blev han dr.phil. på en afhandling om Holbergs "Niels Klim".

Artiklen er i 1868-69 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.