Marius Kofoed Zahrtmann (1861-1940) blev født i Rønne som søn af en overlæge. Han fik selv en medicinsk embedseksamen og virkede i mange år som hospitalslæge i København. Han har skrevet adskillige faglige artikler, men mest kendt er han for sin store interesse for og indsigt i Bornholms historie. Mange af hans historiske artikler blev optaget i "Bornholmske Samlinger", og i 1934-35 udkom hans "Borringholmerens Historiebog", der betragtes som hans hovedværk.

Titlen er fordelt på 2 bind. Jeg har scannet dem til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første bind

Andet bind