Johan Andreas Jørgensen (1840-1908) blev født i Handewitt ved Flensburg som søn af en skrædder. Han blev lærer i lokalområdet, men ragede i 1864 uklar med prøjserne og flyttede til Bornholm, hvor han tiltrådte en lærerstilling ved Ibsker Nordre Skole. På Bornholm dyrkede han sin arkæologiske og historiske interesse og var en af hovedkræfterne bag oprettelsen af Bornholms Museum i 1893.

Han fik udgivet flere historiske bøger, bl.a. "Bornholms Historie", der betragtes som hans hovedværk. I 1905 udkom "Væbnere, Adel og Frimænd paa Bornholm uarbejdet paa Grundlag af Dr. Hübertz' Aktstykker til Bornholms Historie samt enkelte andre historiske Kilder".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.