Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Vejviser for BØRGLUM, DRONNINGLUND, HVETBO og ØSTER HAN-HERREDER 1908-10"

Den fulde titel lyder: "Vejviser for Aalborg Amt samt Børglum, Dronninglund, Hvetbo og Øster Han-Herreder med Byer og Landsogne 1908-10". Bogen er på 1.022 sider + mange illustrationer (annoncer), men der er en fejl i pagineringen: Siderne 439-480 mangler. Vejviseren indledes med:

Forord:

 

Hensigten med dette Værk, der er udarbejdet paa Grundlag af officielt Materiale og af ansete Fagmænd, er at skabe en brugbar Haandbog for Forretningsfolk og alle andre, for hvem det er af Betydning at skaffe sig hurtig og paalidelig Underretning om Amtets Beboere, kommunale Forhold, offentlige institutioner osv.

Det er i Forventning om, at det vil bidrage til Forretningslivets Udvikling i Amtet, at denne Haandbog, som et længe følt Savn, hermed udgives.

At et saa stort og kompliceret Arbejde har været forbundet med betydelige Vanskeligheder, er let forstaaelig, og skulde der have indsneget sig enkelte Fejl, trods al Paapasselighed, vil Rettelser til fremtidige Udgaver blive modtaget med Tak.

 

                 Aalborg, i januar 1908.

                                                                                           Udgiverne. 

 

Det Kongelige Bibliotek han scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.