Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "NIBE BY's Historie indtil 1728" af C. Klitgaard, 1917

Carl Klitgaard (1868-1957) kom til verden i Blokhus som søn af en købmand. Som 17-årig blev han ansat ved postvæsenet, hvor han steg i graderne for at ende med stillingen som postmester, først i Vrå, senere i Brønderslev og afsluttende i Hjørring. Ved siden af dette virke var han tilknyttet flere aviser som skribent, og i 1897 debuterede han som forfatter af historiske bøger. Det blev til adskillige udgivelser af anerkendte værker inden for lokal- og personalhistorie. Han var medstifter af Historisk Samfund for Aalborg Amt, og fik optaget mange artikler i Vendsysselske Aarbøger.

I 1917 fik han udgivet "Nibe Bys Historie indtil 1728". Bogen afsluttes med et sags- og navneregister og indledes med disse forord:

Til Udarbejdelse og Udgivelse af nærværende Bog har jeg erholdt pekuniær Understøttelse af Direktionerne for Carlsbergfondet og Den grevelige Hjelmstjerne Rosencroneske Stiftelse samt af Hr. Apotheker Nielsen, Nibe, og jeg bringer derfor de Paagældende min bedste Tak.

Oprindelig var det min Hensigt i Bogen at have givet nogle Oversigter over gamle Nibeslægter: Abel, Færch, Hurtigkarl, Klitgaard, Kras, Kuri, Street, Weidemann o. fl., men Materialets Omfang forbyder det; dog er der medtaget mere Personalia og anført flere Navne, end Tilfældet almindeligvis er i lignende Arbejder, og Anledningen hertil er, at Nibe Kirkebøger først haves fra 1756 af, hvorfor Byens Personalia er vanskeligt tilgængeligt for den her omhandlede Tids Vedkommende.

                                                                                      Forfatteren.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.