Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "RANDERS BY's Indhegning i Slutningen af det 17. Aarh." af Stiftamtmand Stemann, 1899-1900

Gustav Wilhelm Carl Heinrich Stemann (1845-1829) kom til verden i Ærøskøning som søn af en landfoged. Som ung can.jur. blev han ansat i indenrigsministeriet, senere blev han borgmester i Randers, og karrieren sluttede som stiftamtmand over Ribe stift. Ved siden af de offentlige hverv havde han overskud til et historisk forfatterskab.

I 1899-1900 fik han optaget sin artikel: "Randers Bys Indhegning i Slutningen af det 17de Aarhundrede" i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.  Artiklen fremgår af siderne 293-307.