Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Meddelelser om SLETTEGAARD og dens Ejere" af C. Klitgaard, 1899-1900

Carl Klitgaard (1868-1957) kom til verden i Blokhus som søn af en købmand. Som 17-årig blev han ansat ved postvæsenet, hvor han steg i graderne for at ende med stillingen som postmester, først i Vrå, senere i Brønderslev og afsluttende i Hjørring. Ved siden af dette virke var han tilknyttet flere aviser som skribent, og i 1897 debuterede han som forfatter af historiske bøger. Det blev til adskillige udgivelser af anerkendte værker inden for lokal- og personalhistorie. Han var medstifter af Historisk Samfund for Aalborg Amt. 

I 1899-1900 fik han i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi" optaget en artikel: "Meddelelser om Slettegaard og dens Ejere". Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek  og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 261-292.

I 1954 (ja - Klitgaard var en aktiv i lokalhalhistoriker i en meget lang periode) fik han i "Historisk Årbog for Thisted Amt" optaget en opdateret artikel: "Slettegaard i Vester Hanherred". Den kan downloades som søgbar PDF-fil via dette link.