Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Bidrag til Fiskerbyen LØKKEN's Historie" af Severin Christensen Sortfeldt, 1917

Severin Christensen Sortfeldt (1867-1936) kom til verden i Ulstrup, Rubjerg sogn som søn af en husmand og blev i dåben kaldt Severin Christensen. Han blev seminarieuddannet og virkede i mange år som førstelærer i Skjoldborg, Thisted amt. Tidligt fattede han interesse for lokalhistorie, og han er kendt for sine mange artikler til "Historisk Aarbog for Thisted Amt".

I 1917 fik han optaget artiklen "Bidrag til Fiskerbyen Løkkens Historie" i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen, der kan downloades som søgbar HTML-fil via dette link eller downloades som ikke søgbar PDF-fil via dette link.