Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Historisk topografisk Beskrivelse over HELLUM SOGN". Samlet af Lavst Røjkjær, 1882-83

Lauritz Røikjær (1848-1883) kom til verden i Asbjerg, Sinding sogn, Ringkøbing amt. Moderen var enke og indsidder, den udlagte fader var tjenestekarl. Han blev uddannet på Blaagaard Seminarium og efter et par kortvarige stillinger slog han sig ned i Hellum, hvor han kun nåede at virke i 5 år inden sin tidlige død. Ved siden af lærergerningen dyrkede han sin store interesse for sprog og lokalhistorie og fik optaget en del artikler i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi", bl.a. i 1882-83 artiklen "Historisk topografisk Beskrivelse over Hellum Sogn". 

Jeg har scannet årbogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 167-83.