Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Lærerstanden ved de nedlagte LATINSKOLER i HJØRRING m.fl." af F. E. Hundrup, 1871

Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab.

I 1871 bidrog han med "Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Hjørring, Nykjøbing paa Mors, Skagen, Sæby og Thisted" i "Indbydelsesskrift til de offentlige Aars- og Afgangsprøver i Aalborg Kathedralskole i Juli 1871".

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link