Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "RUBJERG SOGN i gamle Dage. En hist. topografisk Beskrivelse" af Severin Christensen Sortfeldt, 1923

Severin Christensen Sortfeldt (1867-1936) kom til verden i Ulstrup, Rubjerg sogn som søn af en husmand og blev i dåben kaldt Severin Christensen. Han blev seminarieuddannet og virkede i mange år som førstelærer i Skjoldborg, Thisted amt. Tidligt fattede han interesse for lokalhistorie, og han er kendt for sine mange artikler til "Historisk Aarbog for Thisted Amt".

I 1923 fik han udgivet "Rubjerg Sogn i gamle Dage. En historisk topografisk Beskrivelse", der omhandler fødesognet.

Han indleder bogen med disse forord:

Udgivet med Understøttelse af »Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse«.

Min bedste Tak til alle, som har staaet mig bi ved dette Arbejde. Særlig Tak til Hr. Postmester C. Klitgaard, til Landsarkivet i Viborg og til Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.