Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "RØDDING-LØVEL-PEDERSTRUP Pastorats Skoler" af Ejnar Poulsen, 1937

Ejnar Poulsen (1891-1968) kom til verden i Hem skole som søn af skolelæreren. Fra 1921-1958 ses han som skolelærer ved Løvskal skole. Han fik udgivet flere bøger om degne- og skoleforhold. I 1937 udkom: "Rødding-Løvel-Pederstrup Pastorats Skoler : Et Jubilæumsskrift i Anledning af Skolernes 200 Aars Bestaaen, udgivet paa Foranledning af Rødding-Løvel-Pederstrup Sogneraad".

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.