Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Personalh. Medd. til Berigt. af Hovedgd. ØSTERGAARD's Hist. fra 1673 til 1823, af L. Høyer, 1893-95

Artiklens fulde titel er: "Personalhistoriske Meddelelser til Berigtigelse af Hovedgaarden "Østergaards" Historie i Salling fra 1673 til 1823". Artiklen er i 1893-95 optaget i "Samlinger til Jydske Historie og Topografi".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 418-424.