Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Besættelsen paa ROSBORG. En Heksehistorie" af Chr. Villads Christensen m.fl., 1899-1900

Christian Villads Christensen (1864-1922) kom til verden i Nørbæk sogn, Viborg amt som søn af en skolelærer og kirkesanger. Efter embedseksamen blev han assistent i Rigsarkivet, der senere førte ham til stillingen som arkivar ved Københavns rådstuearkiv. Han skrev doktordisputats om "Baareprøven" og er kendt for en omfattende historisk produktion. Fra 1896-1911 var han redaktør af "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi", hvortil han skrev en del artikler, bl.a. i 1899-1900 "Besættelsen paa Rosborg. En Heksehistorie".

Frederik Christoffer Hallager (1849-1921) var født i Nakskov som søn af en ordineret kateket. Efter medicinsk embedseksamen blev han ansat på forskellige sindssygeanstalter. I 1884 blev han dr.med. på en disputats om epilipsi, og fra 1895 ses han som overlæge på sindssygeanstalten i Viborg. Han er kendt for en stor litterær produktion og var medforfatter til artiklen "Besættelsen paa Rosborg, En Heksehistorie".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 225-260.