Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Lærerstanden ved AALBORG KATHEDRALSKOLE. Efter trykte og utrykte Kilder" af F. E. Hundrup, 1870

Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab.

I 1870 fik han udgivet "Lærerstanden ved Aalborg Kathedralskole. Efter trykte og utrykte Kilder".  Bogen afsluttes med et navneregister og dette efterskrift:

Idet jeg slutter dette Arbejde, kan jeg ikke undlade at bringe Hr. Pastor A. H. Nielsen i Skæve (see bl. Adjuncter Nr. 151) og Kathedralskolens nuværende Rector, Hr. Dr. philos. Joh. Nic. G. Forchhammer, min hjertelige Taksigelse for den fortrinlige Bistand, de begge have ydet mig, hiin for 8 Aar siden, denne under Manuskriptets Ordning til Trykken. Min inderligt kjære Ven Cancelliraad Th. H. Erslew, der stedse med stor Beredvillighed fra sin store Kundskabs Fylde har rakt mig en hjælpsom Haand til mine tidligere Arbejder, forhindredes denne Gang i at gjøre dette ved den Sygdom, der d. 17 Marts d. A. bortkaldte ham fra de Arbejder, hvortil han var saa vel udrustet og som han med utrættelig Iver var hengiven. Han vil savnes af Mange, af Faa mere end af den, der skriver disse Linier.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.