Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "AALBORG før og nu : En kort Beskrivelse til Vejledning for indenbys og fremmede" af D. H. Wulff, 1883

Daniel Høffding Wulff (1829-1900) var født i Fredericia som søn af en adjunkt og valgte selv samme livsbane, idet han blev adjunkt og senere lektor ved Aalborg katedralskole. Han var en aktiv foreningsmand, som i en periode var medlem af Aalborg byråd og samtidig medstifter af "Det jydske historisk-topografiske Selskab", der fra 1866 udgav "Samlinger til jydsk Historie og Topografi", hvis redaktør han var i adskillige år. Selv bidrog han også med en del artikler.

Hans forfatterskab omfattede også en del bøger, bl.a. fik han i 1883 udgivet "Aalborg før og nu : En kort Beskrivelse til Vejledning for indenbys og fremmede". Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.