Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "AALBORGS's Navn og Vaaben (med 9 Træsnit)" af D. H. Wulff, 1866-67

Daniel Høffding Wulff (1829-1900) var født i Fredericia som søn af en adjunkt og valgte selv samme livsbane, idet han blev adjunkt og senere lektor ved Aalborg katedralskole. Han var en aktiv foreningsmand, som i en periode var medlem af Aalborg byråd og samtidig medstifter af "Det jydske historisk-topografiske Selskab", der fra 1866 udgav "Samlinger til jydsk Historie og Topografi", hvis redaktør han var i adskillige år. Selv bidrog han også med en del artikler, bl.a. i 1866-67 med "Aalborgs Navn og Vaaben (med 9 Træsnit)".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 86-96.