Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "AALBORG KLOSTERHISTORIE, Bidrag til Aalborg Bys Historie i Middelalderen" af J. P. Stenholm, 1904

Jens Peter Stenholm (1868-1928) kom til verden i Stenholm, Sevel sogn, Ringkøbing amt og blev i dåben kaldt Jens Peter Christensen. Ved hans død i Aalborg fremgår det af kirkebogen, at han var tandlæge.

I 1904 fik han udgivet "Aalborg Klosterhistorie, Bidrag til Aalborg Bys Historie i Middelalderen". Som det fremgår af følgende forord, er det første del, men jeg har ikke kunnet finde anden del:

I nogle Aar har jeg beskæftiget mig med Aalborg Bys Historie og har derved faaet Lyst til at skrive om enkelte Afsnit, der særlig vedrører de kirkelige Forhold. Jeg har Manuskripter liggende om Klostrene, Kirkerne og Bisperesidensen, men jeg har valgt først at udgive Klostrenes Historie, der vil foreligge i 2 Dele. Nærværende første Del omhandler Vor Frue Kloster og Graabrødreklostret, anden Del vil komme til at indeholde Hellig-Aands-Husets Historie.

Middelalderens Historie er vanskelig at arbejde med. Sproget lægger Hindringer i Vejen, de faa og spredte Kilder, utrykte Breve o. lign. gør Arbejdet sværere. Jeg har som Lægmand paa det historiske Omraade ofte maattet søge Hjælp, og jeg bringer herved min bedste Tak til d'Hrr. Sognepræst, Dr. phil. Holger F. Rørdam, Museumsdirektør C. Neergaard, Adjunkt H. G. Wiwel og cand. mag. C. Behrend, der velvilligt har givet mig forskellige Vink og Oplysninger.

          Aalborg i Januar 1904.

                                                Udgiveren.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.