Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Beskrivelse af GAARDBOE SØ i Horns Herred, Hjørring Amt" af A. Peter Gaardboe, 1866-67

Andreas Peter Madsen Gaardboe (1825-1895) kom til verden i Nørre Gårdbo, Rubjerg sogn, Hjørring amt som søn af en jordbruger og kom i dåben til at hedde Andreas Peter Madsen. Han fik ikke nogen egentlig uddannelse, men ved selvstudier og gode evner tilegnede han sig en stor viden om lokalhistoriske forhold. Han var kendt som en aktiv foreningsmand, der i mange år var sognerådsformand og senere sognefoged.

I "Samlinger til jydsk Historie og Topografi" fik han offentliggjort en del artikler, herunder i 1866-67: "Beskrivelse af Gaardboe Sø i Horns Herred, Hjørring Amt". Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 422-429.